Ter voorbereiding

De CoreTrustSeal Board heeft Requirements opgesteld waar je aan moet voldoen om het certificaat te behalen. Lees de Requirements en de Extended Guidance goed door. Zorg dat je de Designated Community in beeld hebt en bekend bent met de terminologie in de Glossary. In opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed is een vertaling gemaakt van de Glossary, de Requirements en ook van de Extended Guidance. Zie Vertalingen CoreTrustSeal documentatie. Om meer te leren over de veranderingen in de CoreTrustSeal Requirements voor de periode 2023-2025, zie de opname van het DANS Data Trail event op de pagina Tips uit de praktijk

In een Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen PACKED vzw en het Netwerk Digitaal Erfgoed is een scoremodel voor digitale duurzaamheid opgesteld. Dit scoremodel gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen. De eindscore brengt de sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart en geeft aan waar je best ingrijpt om de risico's verder te verkleinen. Ter voorbereiding op de CoreTrustSeal kun je dit scoremodel - dat in hoofdlijnen dezelfde thema's als CoreTrustSeal beslaat -  invullen. Hiermee kun je je een goed beeld vormen van de staat van de digitale informatiehuishouding van jouw instelling. En dus ook of je op kunt gaan voor certificering.

Voor het specifieke thema duurzaamheidsbeleid heeft het NDE een wegwijzer opgesteld. De Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid helpt je – zoals de naam al zegt - bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheidsbeleid is een must voor iedere organisatie die serieus bezig is met digitale archivering. Tevens is duurzaamheidsbeleid (‘preservation plan’) noodzakelijk ter ondersteuning van je CoreTrustSeal aanvraag.