Waarom certificering?

Instrumenten voor certificering

Certificering in de praktijk

Over deze wegwijzer


Welkom op de Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven

Het belang van certificering

Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden.

Overzicht en ondersteuning

Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven willen het Netwerk Digitaal Erfgoed, Data Archiving and Networked Services en de NCDD ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.