Wat vind je op deze site?

Welkom! Op deze site vind je hulp voor instellingen met een digitaal archief die aan de slag willen gaan met certificering op het gebied van digitale duurzaamheid. Er zijn vertalingen, tips en links. Ook kan je lezen over de ervaringen van andere instellingen op dit gebied.

Digitale duurzaamheid, kern en randvoorwaarden

Onder ‘Digitale duurzaamheid’ verstaan we alle acties en processen die nodig zijn om digitaal materiaal voor de lange termijn te bewaren. Wanneer hier geen speciale aandacht aan wordt besteed kan het zijn dat materiaal beschadigd raakt, verdwijnt of zo verouderd is dat het niet meer weer te geven is. Het gaat daarbij niet alleen om formaten en bestanden maar ook om alle financiële, technische en organisatorische randvoorwaarden die nodig zijn om bestanden en collecties te kunnen beheren.

Standaarden en vormen van certificering

Welke processen een digitaal archief ingericht moet hebben om duurzaamheid voor de lange termijn te kunnen garanderen is vastgelegd binnen het OAIS-model. Dit model bevat alle processen binnen de levenscyclus van een object, van instroom tot aan toegang. Dit model is gestandaardiseerd als ISO-14721.

Er zijn diverse standaarden en vormen van certificering voor digitale archieven die gebaseerd zijn op het OAIS-model. De informatie op de Wegwijzer Certificering richt zich vooral op CoreTrustSeal certificering. Voor meer uitgebreidere informatie over andere certificeringsinstrumenten en standaarden voor digitale archieven zie onze pagina hierover.

CoreTrustSeal

CoreTrustSeal biedt een basiscertificering voor digitale archieven gebaseerd op de CoreTrustSeal Trustworthy Data Repository Requirements. Het is wereldwijd de meest gebruikte standaard voor betrouwbare digitale archieven. Momenteel is CoreTrustSeal het enige certificeringsinstrument dat publiek toegankelijk én kosteloos documentatie en ondersteunend materiaal beschikbaar stelt.

Daarbij hebben de meeste digitale archieven in Nederland alleen met deze vorm van certificering ervaring. Ook daarom is de informatie op deze Wegwijzer Certificering vooral op CoreTrustSeal gericht.