Waarom certificering?

Het belang van certificering 

Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. 

Met het behalen van certificering voor jouw digitaal archief maak je inzichtelijk dat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van jouw archief gewaarborgd is.  

CoreTrustSeal certificering is wereldwijd de meest gebruikte standaard voor betrouwbare digitale archieven. Voor meer achtergrondinformatie over andere verband houdende standaarden en de keuze voor de nadruk op CoreTrustSeal certificering zie Standaarden en vormen van certificering. 

Waarom

 

Certificeren en het externe belang 

De motivatie om certificering voor een digitaal archief aan te vragen, zoeken we vaak in de voordelen voor de externe belanghebbenden. Zo vergroot een succesvol certificeringstraject bijvoorbeeld het vertrouwen van externe belanghebbenden in jouw organisatie, zoals financiers, data deponeerders en data (eind)gebruikers. Ook verhoogt een certificaat de reputatie en zichtbaarheid van jouw archief.

 

Certificeren en professionaliseren 

Een andere belangrijke beweegreden voor certificering is het verbeteren van de organisatie zelf. Het aangaan van een certificeringstraject geeft je een nieuwe blik op bestaande werkprocessen en documentatie. Veel werkprocessen en aannames zitten in de hoofden van medewerkers. Het expliciet en openbaar maken van werkprocessen en het controleren, verbeteren en updaten van beleid zorgt voor stroomlijning en transparantie. Op deze manier kan een certificeringsinstrument ook gebruikt worden als checklist en handreiking die helpt bij het evalueren en verbeteren van de eigen organisatie en de eigen processen.