Aan de slag

In dit hoofdstuk bieden we een stappenplan dat je kunt toepassen op het moment dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met certificering van jouw digitale archief. Als je de stappen volgt, kun je al vrij snel in het proces een inschatting maken of jouw organisatie er klaar voor is. Voordat je begint: 

Zorg dat je steun hebt van het management. Dat wil zeggen: 

  • Er is budget toegezegd voor de administratieve vergoeding (€1000,-). 

  • Je krijgt tijd beschikbaar om ermee aan de slag te gaan. Vooraf is het lastig in te schatten hoeveel dat precies zal zijn. Ga uit van 1-4 uur per week gedurende een jaar. Zorg ook dat andere functionarissen (systeembeheerders, beleidsmedewerkers, evt. de leverancier van je systemen en hostingpartner) op de hoogte zijn en dat je ze wellicht gedurende het traject om informatie vraagt.

  • Creëer realistische verwachtingen. Als tijdens het proces blijkt dat jouw organisatie nog niet klaar is voor certificering, kan het zijn dat eerst andere zaken op orde gemaakt moeten worden waar jij wellicht geen invloed op hebt.